Angstgrupper for børn og unge fra 7 – 17 år

Et tilbud til børn/unge, der lider af angst i en så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling

Børn/unge og angst

Hjørring Kommune tilbyder gruppebehandlingsforløb for børn/unge og deres familier. Behandlingen, Cool Kids Chilled, består af kognitiv adfærdsterapi og inddrager både børn/unge og deres forældre.

Angste børn og unge kan ofte:

  • Stille mange unødige spørgsmål og kræve kontant beroligelse.
  • Være meget bekymrede og tænke meget på, hvad der kan gå galt.
  • Foretrække at være sammen med personer de kender godt og er trygge ved og holde sig tæt til forældrene, når de færdes udenfor hjemmet.
  • Klager jævnligt over hoved- eller mavepine.
  • Have svært ved at komme i skole og undgå uvante eller vanskelige situationer f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syge.
  • Have svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn.

Angstbehandlingen foregår i grupper á ca. 6 børn/unge og forældre og forløber over 10 sessions af 2 timers varighed.

Der startes løbende hold i følgende aldersgrupper afhængig af efterspørgsel:

  • Cool Kids 7-9 år
  • Cool Kids 10-13 år
  • Chilled 14-17 år

Hvis I ønsker at deltage i et forløb, skal I udfylde nedenstående skema:

Ansøgningsskema til Cool Kids/Chilled

I vil derefter blive kontaktet af en af gruppelederne, der på baggrund af en faglig vurdering afgør, om I er i målgruppen for Cool Kids/Chilled og derfor skal deltage i en forsamtale til et Cool Kids/Chilled-forløb.                                          

For yderligere information om Cool Kids:

http://psy.au.dk/forskning/erhvervssamarbejde/angstklinikken/