Hvem henvender vi os til?

Familiehuset Kløvergården tilbyder en bred vifte af tilbud om støtte og vejledning til gravide og til familier med børn og unge i alderen 0-18 år i Hjørring Kommune, der i en periode har behov for støtte.

Familiebehandlingen kan fx rette sig mod familier, hvor:

 • forældrene har utilstrækkelighed i forældrerollen
 • der er et negativt samspil i familien
 • forældre eller børn er psykisk sårbare
 • der mangler struktur i hjemmet
 • der er massive sociale og relationelle vanskeligheder

Familiebehandlingen er baseret på et frivilligt grundlag og tilrettelægges efter den enkelte families behov og ressourcer.

Har du og din familie brug for vores hjælp, skal du henvende dig til Hjørring Kommunes Familieafdeling på telefon 72 33 33 33, som efter konkret vurdering kan henvise til vores tilbud.

Den Anonyme Rådgivning for børnefamilier og enkelte af vores gruppeforløb kræver dog ingen henvisning. Læs mere under de specifikke tilbud.

Om vores tilbud

Tilbuddene foregår primært i dagtimerne og på hverdage og kan enten foregå i hjemmet eller på Kløvergården på Vellingshøjvej 391 i Hjørring, men er ofte en kombination.

Tilbuddene omfatter:

 • Støtte og vejledning til forældre, børn og unge
 • Samtaler med familier 
 • Samtaler med forældre
 • Samtaler med børn og unge

Derudover tilbyder Familiehuset følgende aktiviteter:

 • Støttet- og overvåget samvær
 • Forskellige gruppeforløb både til børn, unge og forældre
 • Børnepsykologiske undersøgelser
 • Forældrekompetenceundersøgelser
Hvordan får man et tilbud?

Har du og din familie brug for vores hjælp, skal du henvende dig til Hjørring Kommunes Familieafdeling på telefon 72 33 33 33, som efter konkret vurdering kan henvise til vores tilbud.

Hvis du og din familie bliver henvist til et forløb på Kløvergården, vil I blive indkaldt til et formøde af en familiebehandler, hvor i deltager sammen med jeres sagsbehandler og eventuelle relevante fagfolk. Formålet med formødet er at afklare gensidige forventninger og sikre, at det kommende samarbejde er tilrettelagt ud fra aftaler, som er tydelige for alle tre parter: Familien, Familieafdelingen i kommunen samt Familiehuset Kløvergården. På mødet laver vi i fællesskab en samarbejdsaftale, hvor mål, rammer, form og indhold for forløbet beskrives.