Behandling og vejledning børn/unge - Individuel behandling

Individuel behandling er et tilbud om rådgivning og behandling til børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Forældre og søskende kan inddrages i forløbet i det omfang, det er relevant.

Den individuelle behandling kan fx omfatte:

  • Individuelle terapeutiske samtaler
  • Rådgivning
  • Guidende familiesamtaler

Varighed:

Den individuelle behandling består af 12 samtaler. Samtalerne foregår på Familiehuset Kløvergården

Individuel behandling kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddet.