Børnepsykologisk undersøgelse 7-18 år

En børnepsykologisk undersøgelse retter sig mod børn, hvor adfærden og udviklingen giver anledning til bekymring, og hvor den primære problematik ikke er skolerelateret.

Den børnepsykologiske undersøgelse udmønter sig i en rapport med følgende indhold:

  • Anamnese
  • Sammendrag af sagsakter
  • Samtaler
  • Observationer
  • Testning

Varighed:

Tre måneder, såfremt der ikke er aflysninger eller andre forsinkelser. Undersøgelsen foregår på Familiehuset Kløvergården.

En børnepsykologisk undersøgelse kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til undersøgelsen.