Familiebehandling

Familiebehandling er et tilbud til familier med børn og unge, der i en periode har behov for støtte og vejledning.

Tilbuddet retter sig mod at hjælpe børn, unge og deres familier med udgangspunkt i familiens ressourcer.

Familiebehandlingen kan foregå i familiens hjem eller i Familiehuset Kløvergården, dog er det ofte en kombination af dette.