Forældrekompetenceundersøgelse

Forældrekompetenceundersøgelsen retter sig mod forældre, hvor der er tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelige forældrekompetencer set i forhold til barnets/børnenes trivsel og udvikling.

Forældrekompetenceundersøgelsen udmønter sig i en rapport med følgende indhold:

  • Sags resumé
  • Livshistorie
  • Testning
  • Vurdering af mentaliseringsevne
  • Børneafsnit
  • evt. testning
  • observationer
  • evt. samtaler
  • Vurdering af centrale forældrekompetencer
  • Konklusion/anbefaling

Varighed:

Tre måneder, såfremt der ikke er aflysninger eller andre forsinkelser. Undersøgelsen foregår både i hjemmet og på Familiehuset Kløvergården.

En forældrekompetenceundersøgelse kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til undersøgelsen.