Konsulentbistand, råd og vejledning – til børn og unge

Konsulentbistand, råd og vejledning er et tilbud til børn og unge, som står overfor en særlig og afgrænset problemstilling.

Det kan fx dreje sig om problemstillinger i forbindelse med skilsmisse, sygdom eller dødsfald.

Tilbuddet kan gives, hvis rådgiveren vurderer, at der ikke skal foretages en børnefaglig undersøgelse.

Varighed:

Forløbet kan bestå af op til 5 samtaler/mødegange. Samtalerne foregår på Familiehuset Kløvergården.

Konsulentbistand, råd og vejledning kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddet.