Pigegruppe 14-18 år

Gruppeterapi for piger mellem 14 og 18 år er et tilbud til piger med selvskadende adfærd, ensomhed/indelukkethed, temperament/manglende impulsstyring, angst/depression, identitetsproblematikker, isolation, mobning og mistrivsel.

I gruppeterapien arbejder vi med en narrativ tilgang, der blandt andet indeholder:

  • Udarbejdelse af livshistorie
  • Samarbejds-, tillids- og kommunikationsøvelser.
  • Konkrete samtaleemner, der relaterer sig til pigernes fælles eller individuelle vanskeligheder.
  • Eksternalisering af dét der er svært
  • Afspænding/meditation
  • walk and talk (to eller flere piger samtaler om dét, der optager dem). Herefter fremlæggelse.

Varighed:

Der er løbende optag, og der skal være minimum 4-5 piger for at gruppen kan etableres.

12 sessioner + 2 individuelle samtaler med deltagelse af forældre.

Gruppeterapi for piger 14-18 år kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddet.