PMT-O gruppeforløb - forældre

PMT-O står for Parent Management Training-Oregon. Det er familiebehandling for familier med børn i aldersgruppen 3-17 år. Med PMT-O fokuseres der på at skabe nye positive samspilsmønstre i familien.

PMT-O gruppeforløb henvender sig til familier med børn/unge i alderen 3-17 år med en ud ad reagerende adfærd. Børn med diagnoser tilhører målgruppen, dog undtaget børn med autisme. PMT-O gruppeforløb består af forældre fra 6-8 familier og forløbet tilpasses den enkelte familie.

Hensigten med forældreprogrammet er at hjælpe forældrene til at bryde fastlåste samspilsmønstre og erstatte disse med samspilsmønstre, som fremmer samarbejde og trivsel. PMT-Os

PMTO-gruppen har fokus på:

  • Kommunikation
  • Ros og opmuntring
  • Grænsesætning
  • Følelsesregulering
  • Problemløsning
  • Konflikthåndtering m.v.

Der er hjemmeopgaver mellem møderne og løbende telefonopfølgning, som tilpasses den enkelte familie.

Varighed:

Gruppen mødes 2 timer om ugen. Der afholdes i alt 14 sessioner.

Grupperne mødes på Familiehuset Kløvergården.

PMT-O gruppeforløb kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddet.