PMT-O individuel - forældre

PMT-O står for Parent Management Training-Oregon. Det er familiebehandling for familier med børn i aldersgruppen 3-17 år. Med PMT-O fokuseres der på at skabe nye positive samspilsmønstre i familien.

PMT-O henvender sig til familier med børn/unge i alderen 3-17 år med en udad-reagerende problemadfærd. Børn med diagnoser tilhører målgruppen, dog ikke børn med autisme.

Hensigten med forældreprogrammet er at hjælpe forældrene til at bryde fastlåste, samspilsmønstre og erstatte disse med samspilsmønstre, som fremmer samarbejde og trivsel.

Et PMT-O-forløb har blandt andet fokus på:

  • Kommunikation
  • Ros og opmuntring
  • Grænsesætning
  • Følelsesregulering
  • Problemløsning
  • konflikthåndtering

Der vil være hjemmeopgaver mellem møderne og ugentlige telefonopkald til familien.

Varighed:

Forløbet varer fra 25-32 sessioner

Forløbet foregår primært på Familiehuset Kløvergården.

PMT-O individuel kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddet.