Psykologsamtaler – for børn/unge

Psykologsamtaleforløbet består af samtaler med barnet/den unge alene eller med inddragelse af forældrene eller det professionelle netværk omkring barnet/den unge.

Formålet med samtalerne er at give barnet/den unge nye redskaber og handlemuligheder i dets problemstilling, så det i så høj grad som muligt bliver i stand til at fungere i hverdagen.

Desuden afklares det gennem forløbet, om der er behov for yderligere støtte.

Varighed:

Varigheden af forløbet afhænger af problemets karakter. Der laves opfølgning efter 3 måneder.

Psykologsamtalerne kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddet.