Overvåget samvær

Overvåget samvær kan foregå på Familiehuset Kløvergården eller i den biologiske families hjem efter konkret vurdering. Overvåget samvær kan også foregå hos plejefamilier.

Overvåget samvær kan eksempelvis indeholde følgende:

  • At sikre barnet i samværet
  • At støtte og hjælpe barnet med at få gode oplevelser sammen med forældrene, begrundet i barnets behov.
  • Guidning til forældrene
  • Bemyndigelse til at afbryde samværet

Varighed: Varigheden og omfanget af overvåget samvær varierer og fastsættes ved opstarts- /opfølgningsmøder.

Overvåget samvær kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddet.