Støttet samvær

Støttet samvær består blandt andet af råd, vejledning og støtte til forældre, når de har samvær med deres barn. Støttet samvær gives med forældrenes samtykke.

Støttet samvær kan foregå på Familiehuset Kløvergården eller i den biologiske families hjem efter konkret vurdering. Samværet kan også foregå hos plejefamilier eller et helt andet sted efter konkret vurdering.

Varighed: Omfanget af støttet samvær kan variere og fastsættes ved opstarts- /opfølgningsmøderne.

Støttet samvær kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddet.