Ungegruppen

Ungegruppen er et behandlingstilbud til familier med børn i alderen 12-18 år, hvor mistrivsel opstår pga. negativt samspil i familien. Forældre og ung deltager sammen i Ungegruppen.

I ungegruppen arbejder vi blandt andet med:

  • Samarbejdsøvelser/tillids- og kommunikationsøvelser
  • Opgaver og refleksion
  • Vidensoplæg som de unge og forældre kobler til praktiske øvelser, hermed guides de til ”ny adfærd”.
  • Hjemmeopgave til familien med fokus på samspil og kommunikation

Eksempel på temaer kan være: samarbejde, hierarki, grænsesætning, problemløsning, ressourcer og færdigheder, ”at være teenager”.

I ungegruppen benytter vi forskellige tilgange heriblandt:

En narrativ tilgang, der har fokus på:

  • At udarbejde sin livshistorie
  • At eksternalisere problemmættede historier
  • Walk and talk (samtale med fokus på aktiv lytning, spørgeteknik, afsender og modtager)

En neuropædagogisk tilgang, der har fokus på:

  • At inddrage hjerneteori

En tilknytningsteoretisk tilgang, der har fokus på:

  • At møde familien i deres tilknytningsmønster, fx ”den unge i protest, den unge i fortvivlelse, den unge i frakobling”

En systemteoretisk tilgang, der har fokus på:

  • At familien som et system som påvirker og påvirkes af hinanden

Varighed:

Ungegruppens forløb består af 12 sessioner, hvor den unge og forældrene deltager. Derudover er der 3 individuelle samtaler og ugentlige telefonopkald.

Der er løbende optag til Ungegruppen.

Ungegruppen kræver en henvisning fra Familieafdelingen, som efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddet.