Værdier

Familiehuset Kløvergården tager udgangspunkt i Hjørring Kommunes overordnede politik på Børne-, Unge-og Familieområdet.

Vi møder børn, unge og familier med dialog, samarbejde, åbenhed og gennemskuelighed.

  • Forældre ønsker det bedste for deres børn, men i perioder kan der opstå så store problemer, at familien kan have brug for professionel hjælp.
  • Det er vigtigt, at familien oplever, at samarbejdet med Familiehuset er meningsfyldt og respektfuldt.
  • Forandringer skabes kun, hvis familien selv ønsker det, og medlemmerne er aktivt deltagende.
  • Der arbejdes med udgangspunkt i personlige ressourcer med mest muligt ansvar til familien og netværket.
  • Der lægges vægt på at inddrage og forstå de relationer og sammenhænge, familiens medlemmer indgår i fx i familien, i dagsinstitutionen, i skolen eller i fritiden. Løsninger udvikles i tæt samarbejde med familien og netværket.
  • De voksne omkring et barn er hovedansvarlige for dets trivsel, og derfor samarbejdes der med fx sundhedsplejersker, PPR, skoler og daginstitutioner i et tæt samarbejde med forældrene.

Familiehuset er en arbejdsplads med faglig stolthed, gensidig tillid, arbejdsglæde og dialog.