Vision

Familiehuset Kløvergården tager udgangspunkt i Hjørring Kommunes overordnede politik på Børne-, Unge-og Familieområdet.

Vi skal medvirke til at udvikle de 0-18 årige til hele, sunde og livsduelige mennesker, hvor respekt, mangfoldighed og anerkendelser er bærende værdier.

Derfor vil vi:

  • fokusere på ressourcer frem for mangler
  • sikre sammenhæng mellem de forskellige tilbud
  • at borgerne skal føle sig velkomne.
  • at borgerne skal føle sig set, hørt og anerkendt.
  • skabe udvikling for så stor en andel som muligt i de almene tilbud
  • fokusere på at vi har et fælles ansvar

Familiehuset er en arbejdsplads med faglig stolthed, gensidig tillid, arbejdsglæde og dialog.